LUONTAISET TAIPUMUKSET™

MIKÄ SE ON?

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on itsearviointina toteutettava oman luontaisen ajattelutyylin tunnistus. Analyysiin liittyvät perusideat ovat peräisin C.G. Jungin tyyppiteorioista sekä niitä hyödyntävistä työkaluista, joiden käyttö organisaation sisäisen yhteistyön kehittämisen apuvälineenä on levinnyt ympäri maailman.

Menetelmän nimi LUONTAISET TAIPUMUKSET™ viittaa siihen, että tällä analyysillä pyritään tunnistamaan taipumuksia, jotka ovat osa persoonaamme, kuten vasenkätisyys tai tapa ristiä kädet. Niitä on vaikea muuttaa. Persoonamme piirteitä pidetään osin synnynnäisinä ja osin ympäristömme muovaamina. Kaikkein helpoimmin muovautuva osa persoonaamme ovat toimintatyylit, jotka muuttuvat hyvinkin helposti saamamme ja ottamamme roolin perusteella. Näitä LUONTAISET TAIPUMUKSET™-menetelmä ei tutki, vaan keskittyy luontaisten ajattelutyylien ja vahvuuksien tunnistamiseen sekä hyödyntämiseen.

Jos LUONTAISET TAIPUMUKSET™-menetelmä halutaan määritellä yhdellä sanalla, se on kiinnostusanalyysi. Se ennustaa sitä minkä tyylisiin asioihin mielenkiintomme luontaisesti suuntautuu ja minkä tyylisiä kriteereitä me suosimme päätöksiä tehdessämme.


Meillä on taipumus jakaa ihmisiä hyviin ja huonoihin. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -menetelmään ei sisälly tällaista ulottuvuutta, vaan se pyrkii löytämään kunkin ihmisen luontaiset vahvuudet. Menetelmä tunnistaa henkilön ajattelun luontaisesti voimakkaimmat osatekijät, joiden varaan hänen kannattaa luontaisia vahvuuksiaan rakentaa.

"Menetelmän tekijät ja hyödyntäjät uskovat siihen, että ihminen menestyy työssään ja elämässään paremmin omia vahvuuksiaan hyödyntämällä kuin heikkouksiaan korjaamalla."


LUONTAISET TAIPUMUKSET™-analyyseja on tehty tähän mennessä yli 40.000 kpl.


ANALYYSIN TEKO:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysissa on panostettu vastaamisen helppouteen tinkimättä raportin tuottamasta informaatiosta. Analyysilomakkeella(sähköinen) on 36 väittämää, joihin vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Analyysi on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin vahvuus on siinä, että se on suunniteltu suomalaisille ja on pystytty luomaan täsmällisemmin ymmärrettävät kysymykset kuin ulkomaalaisten analyysien suomenkielisissä käännösversioissa.

Analyysin läpikäynti vaatii asiaan perehtyneen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmentajan.

VALMENNUKSET:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmennukset ovat voimakkaasti oivalluttavia, käytännönläheisiä ja osallistavia. Tarjoan konkreettisia työkaluja, joiden avulla erilaisuuden ja vahvuuksien hyödyntäminen tuodaan osaksi kehittyvää työelämää ja sujuvaa arkea.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmennusten vaikuttavuutta voidaan tehostaa mm. työyhteisönne tarpeisiin räätälöidyillä sisältöosioilla, henkilökohtaisilla sparrauksilla sekä kehityskohteiden seurantamittauksilla.


Omat palveluni ja intohimoni ovat


  • Esimies- tai asiantuntijatyön kehittäminen
  • Tiimityön kehittäminen
  • Positiivisen ja rakentavan palautteen antaminen
  • Oman motivaatiosi sekä vahvuuksiesi löytäminen
  • Pari- tai ihmissuhteen kehittäminen

katso HINNASTO